Utvisningar på hemliga beskyllningar

Sedan 2001 har hundratals utländska medborgare utvisats ur Sverige därför att de bedömts som säkerhetsrisker av Säpo. Enligt den numera vanliga proceduren vid terroristmisstankar, får de ingen rättslig prövning. Innehållet i anklagelserna blir därmed hemliga.

Denna ordning ger alltför stor makt till Säpo över en enskild människas väl och ve. Kravet på rättssäkerhet måste gälla även dem som Säpo anser har kopplingar till en terroristlistad organisation.

Dessa fall måste ges en rättslig prövning och åtal väckas om misstankarna håller!


Även "särskilt kvalificerade säkerhetsärenden" måste avgöras i domstol. Läs...

"Kan vi låsa in människor för evigt?" Läs...

Vänner till en finsk medborgare demonstrerade i Stockholm 2 juni 2008. Han är nu utvisad till Finland och kan inte besöka sitt barn i Sverige.

demonstration