Lördag 28 mars 2015, ABF-huset, Stockholm

"Nya lagar mot terrorism? - Men är inte terrorism redan straffbart i Sverige?"


Anders Ygeman, inrikesminister

Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare

Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders
(avslutningen med publikfrågor är inte med på filmen)