"Terroristjakten och rättssäkerheten"

ABF-huset 16 september 2008

Ett hundratal personer kom för att lyssna på
Omar Ali, Yassin Ali (somaliasvenskar som satt häktade i över tre månader, men nu oskyldigförklarats),
Ali Berzengi (irakisk kurd, som hotas av utvisning efter avtjänat fängelsestraff för terroristbrott trots att han har fru och tre barn här),
Frida Johansson Metso (ordförande i Liberala ungdomsförbundet),
Said Mahmoudi (professor i internationell rätt),
Mattias Gardell (professor i religionsvetenskap),
Gösta Hultén, Amina Said (Charta 2008).

Samtalsledare var
Mehmet Kaplan, riksdags-ledamot (mp).
Said Mahmoudi Omar Ali berättade om gripandet, förhållandena i häktet och förhören. Bl.a. hade en polis upprört frågat varför hans fru hade ljugit för massmedia om tillslaget. Varför hade hon sagt att de hade vapen. Ali frågade om han själv hade varit med. Ja, det hade han. Ali sa "Hade du inte vapen?". Svaret blev ja. "Ja, men hon sa ju bara att ni hade vapen och vände upp och ned på hela lägenheten", sa Ali. Då blev polisen tyst.

Frida Johansson Metso Frida Johansson Metso förklarade hur terroristjakten påverkat asylprocessen. Man kan t.ex hindras från att söka asyl om man deltagit i motståndskamp i det land man flytt från. Samarbete med diktaturer och stater som använder tortyr har upprättats, gränskontroller skärps, så att man inte kan söka asyl, trots att det är en mänsklig rättighet.

Said Mahmoudi Said Mahmoudi sade att chocken efter 11 september 2001 har lett till många olyckliga beslut, t.ex avvisandet av de två egyptierna på Bromma flygplats. Ett annat är införandet av terroristlagen (2003). Han tvivlar på att den hade kunnat antas idag. Nu är det dock svårt att bli av med den eftersom den tillkommit genom en EU-förordning.

Mattias Gardell Mattias Gardell talade om begreppet "Guantánamo", som sammanfattning för hur en mängd mänskliga rättigheter har åsidosatts. Samtidigt visar Pentagons siffror att endast ett fåtal av alla Guantanamo-fångar, har kopplingar till terrorism. Gardell resonerade kring varför islam, efter att ha funnits under så lång tid, nu lyfts fram som grund för terrorism. I Europa t.ex visar myndigheternas statistik att islamister bara står bakom ungefär en procent av samtliga terrorraktioner. Gardell menade att presidentvalet i USA ger oss en chans att vända utvecklingen: Skyll allt på Bushadministrationen och kräv rättegång vid internationella domstolen i Haag!

Ali Berzengi berättade att domaren i tingsrätten utgick från att han inte kunde svenska och att han inte hade någon stadig relation till Sverige, trots att han talar svenska och har en svensk fru. Ali Berzengi menar att han inte är skyldig till terroristbrott. En person blev missnöjd efter att ha kontaktat honom i rollen som imam. Denne angav honom till Säpo, som sedan har feltolkat avlyssnade telefonsamtal och spritt information om att han knutits till ett speciellt attentat i Irak, trots att inga bevis finns.

Yassin Ali Yassin Ali berättade att han blivit särbehandlad, som "terrorist" av personalen i häktet. I förundersökningen använde Säpo tolkar som var fientligt inställda. Yassin Ali hade ibland svårt att prata. Det märktes att han är mycket skakad av tiden som misstänkt. Det var t.ex svårt för honom att berätta om hur sonen satt fast i en flygplatskontroll i 6 timmar för att han har samma namn.

Gösta Hultén och Amina Said Gösta Hultén jämförde terroristjakten med Kafkas "Processen"och sa att terroristlagen från 2003 är onödig och farlig. Den enda fällande domen (som gällde Ali Berzengi och Ferman Abdullah) bygger på oklara bevis. När lagen tillkom pekade Bodström på att syftet var att skydda demokratiska rättsstater. Men i detta fall användes den för att skydda den amerikanska invasionsarmén, dess irakiska hjälptrupper och CIA-kontor. Amina Said gav en bakgrund till varför hundratals svensksomalier nu förföljs av SÄPO. Hon berättade att hennes engagemang för sitt förra hemland Somalia stärktes 2006, när Etiopien gick in med trupper. Då förstördes det lugn som de s.k islamiska domstolarna skapat i framför allt huvudstaden Mogadishu. Många somalier utanför landet sympatiserade med dessa och vill hjälpa de som drabbas i kriget.