Mer än fullsatt på café Edenborg 15/5 2008

Vi var många som trängdes för att lyssna på Janne Flyghed (professor i kriminologi), Amina Said (från Somaliska freds- och utvecklingsorganisationen) Mattias Gardell (professor i religionsvetenskap) och Gösta Hultén (journalist och författare) samt Gustav Fridolin som var samtalsledare.

Janne Flyghed Janne Flyghed gav en bakgrund till terroristlagarna. USA och EU hade under årtionden diskuterat för att hitta en gemensam definition på vad terrorism är – men kom inte överens om vad som var terrorism resp. motståndsrörelse. Efter 11 sept 2001 tog det bara 3 veckor tills en definition var klar. Idag hade den sydafrikanska befrielserörelsen ANC legat dåligt till. De nya lagarna har bl.a. lett till häktningar utan åtal. Han gav de s.k. "terroristexperterna" svidande kritik. De yttrar sig alltid omedelbart och tvärsäkert om misstänkta terrorister. Media måste börja granska ”experterna” t.ex om de häktade friges, trots att de sagts vara så farliga.

Amina Said och Gustav Fridolin Amina Said berättade om läget i Mogadishu. En miljon människor är utan mat och tak över huvudet. De flesta Somaliasvenskar är, precis som de två häktade, emot Etiopiens ockupation och samlar in pengar till de nödlidande i Somalia. Amina berättade om Al- Shabaab (som är en ungdomsgren av motståndsrörelsen i Somalia), som USA stämplade som en terroristorganisation tre dagar efter häktningen av Somaliasvenskarna i Rinkeby. Hur kan Sverige dikteras av USA? EU och FN har inte stämplat Al- Shabaab. Vem som helst kan kallas terrorist imorgon. Nya svenskar känner sig utpekade som terrorister, men varken de eller de 9 miljoner i Somalia som stöder motståndet mot Etiopiens USA-stödda ockupation är terrorister.

Mattias Gardell Mattias Gardell gjorde en tillbakablick till hösten 2001. Han talade om USA:s långa terroristlista på 112 sidor där individer och organisationer stämplats. Detta innebär att alla på listan ska behandlas som terrorister och deras medel ska beslagtas. Detta drabbade bl.a. Ahmed Yousef i Sverige. Ingen motivering gavs till att hans pengar beslagtogs, till att han fick reseförbud, inte fick ta emot bidrag och inte fick arbeta. Han ville få veta på vilka grunder och varför detta skedde. Han ville få sitt fall prövat med försvarsadvokat men nekades. Han dömdes av svenska politiker. Aug 2006 togs han bort från listan. Al-Baarakat betraktades plötsligt inte längre som en farlig organisation. Ingen motivering gavs. Hade Sverige varit lika undfallande om det varit frågan om Arne Josefsson, frikyrklig småföretagare från Skövde? Mattias Gardell talade också om islamofobi som bygger på ett rasistiskt skillnadstänkande och bottnar i korstågen och fick sin nuvarande skepnad under kolonialtiden. Muslimer har länge diskriminerats på bostads- och arbetsmarknaden och NU också genom att få sina namn på terroristlistor. Islamofobin hotar demokratin.

Gösta Hulten Gösta Hultén, en av initiativtagarna till Charta 2008 gav en bakgrund till nödvändigheten av denna organisation. Under några år arbetade Guantanamogruppen i Sverige med framgång för Mehdi Ghezalis frigivande. Han frigavs från Guantanamo i juli 2004. Sedan dess har anhöriga till terroristmisstänkta i Sverige och till svenskar som fängslats utomlands kontaktat Gösta Hultén. Vi har ett Guantanamosystem i Sverige. Thomas Olsson, advokaten som försvarar en av de två häktade Somaliasvenskarna, benämner de häktade som Sveriges första Guantanamofångar.

Under diskussionen som följde var det många som ville framföra sina synpunkter. Här följer några:
  • Alla befrielserörelser (t.ex. de som Svenska regeringar stött förr) skulle vara terrorister om det varit idag.
  • FBI:s och CIA:s metoder har spritt sig hit. Säpo kallar folk till "samtal", värvar informanter, utövar utpressning. Annars sätter vi dit dina familjemedlemmar, säger man. Det ska man inte gå på! Dom kallar samma person till många samtal och kan sprida rykten om att folk är informanter.
  • Media och alla ”experter” (med tvärsäkra uttalanden) måste granskas om de häktade friges.
  • Vi måste mejla och höra av oss till media, skriva insändare, demonstrera och sätta tryck på politiker.
  • Vad skulle svenskarna göra om Sverige skulle ockuperas av Ryssland? Jämför med Etiopiens ockupation av Somalia!
  • Allt fler svenskar ifrågasätter ”terrorist”-jakten, men media och riksdag har inte vänt. 18 juni fattas beslut om FRA (försvarets radioanstalt). Under 2:a världskriget var det några få anti-nazisters brev som öppnades – idag kan alla brev och telefonsamtal kontrolleras.
  • Tystnaden om Somalia är nu bruten. Men Etiopien får fortfarande svenskt bistånd.
  • Man kan klaga hos JO, men skriker sig lätt hes. Det viktiga är att skapa opinion.
Gustav Fridolin