(Två år efter att detta skrevs fick Hassan Asad permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Då hade han varit stämplad som "säkerhetsrisk i 9 år.)

Februari 2009

Hassan Asad

Hassan Asad som bor i Göteborg sedan 12 år tillbaka är en risk för rikets säkerhet. Det har regeringen återigen beslutat. Men Hassan Asad skall inte skickas tillbaka till Jordanien eftersom Migrationsöverdomstolen bedömt att Hassan Asad i Jordanien riskerar att utsättas för tortyr om han tvingas tillbaka dit. Regeringen som är bunden av Migrationsöverdomstolens yttrande beviljade Hassan Asad ett års uppehållstillstånd. Utvisningsbeslutet till Jordanien kvarstår men får inte verkställas under tiden som uppehållstillståndet löper.

Hassan Asad har aldrig ställts inför en kompetent och oberoende domstol. Han begärde muntlig förhandling inför Migrationsöverdomstolen för att kunna ställa frågor till Säkerhetspolisen angående de misstankar som riktades mot honom, vilken bevisning och vilka källor för bevisning som fanns. Domstolen avslog begäran med motiveringen att det inte skulle tillföra ärendet något samt att domstolen ”inte har att bedöma om en utlänning utgör en risk för rikets säkerhet….”. Detta innebär att domstolen endast bedömt om det är verkställighetshinder till Jordanien. Han har således inte fått en domstolsprövning beträffande anklagelserna om att han är en säkerhetsrisk. Hur kan Sverige ha en sådan rättsosäker lagstiftning? Det är således fortfarande bara Säkerhetspolisen och Regeringen som har den exklusiva behörigheten att avgöra vem som är en säkerhetsrisk eller inte. Detta strider mot Europakonventionen som ger uttryckligt stöd för att den som är misstänkt för något skall få en domstolsprövning. Det strider också mot EG-direktivet 2005/85/EG. Han vet inte varför han är klassad som en säkerhetsrisk. Kan det vara för att han har skickat pengar till Al Aqsa Spannmål som vidarebefordrat pengarna till hjälpbehövande barn på Gaza och Västbanken? Det är många i Sverige som skickat pengar dit.

Regeringen skriver i beslutet om att bevilja Hasan Asad tillfälligt uppehållstillstånd att han ”kan komma att ägna sig åt säkerhetshotande verksamhet om han beviljas permanent uppehållstillstånd”. Gäller detta inte om han beviljas tillfälligt uppehållstillstånd? Märkligt.

Hassan Asad har bott i Sverige i 12 år och har aldrig ställts inför en domstol misstänkt för brott. Hans fru och tre barn är svenska medborgare. Det är hög tid att även säkerhetsärenden processas inför en domstol. Det bidrar till en mera rättssäker process.

Birgitta Elfström
jurist