"Bombhot" i Göteborg, oktober 2010

Den 29 oktober 2010 påstod polisen att en bomb troligen skulle detonera i centrala Göteborg nästa dag, lördagen den 30/11.

På lördagsmorgonen greps 8 personer alla muslimer, av tungt beväpnad piketpolis och av den nationella insatsstyrkan. I tre fall stormades familjernas hem. Trots att de inte gjorde motstånd, blev två familjefäder förnedrade och hotade med vapen inför sina minderåriga barn. Av de 8 som greps och fördes bort under vapenhot och förhördes var endast tre misstänkta. Två skulle, enligt åklagaren, endast höras ”upplysningsvis”, varav en var hustru till en av de misstänkta och tre var barn till dem, 3,6 och 10 år. En av de misstänkta greps vid morgonbönen i en moské. 8 muslimer, som råkade vara där samtidigt, låstes in i moskén i 3 timmar, under polisbevakning, utan någon förklaring.

Men bombhotet visade sig vara falskt och alla släpptes under lördagen och söndagen.

Hela formen för gripandet, med vapenhot, förhör och bortförande av barn, gör detta till den allvarligaste rättskränkningen i den s.k. terroristjakten som Säpo och polisen hittills gjort sig skyldig till i Sverige. Förhören handlade även om religiös tro, vilket grundlagen förbjuder.

Trots den hårda kritiken, har polisen varken förnekat vapenhoten eller bortförandet och förhören av barnen. Trots att inga brott verkar ha begåtts, förutom av poliser, fortsätter åklagaren att hävda att det finns ”vittnesuppgifter” om en bomb som gjorde övergreppet motiverat.

Våra krav: Offentliggör de s.k. ”vittnesuppgifter” som låg till grund för gripandena och bombbluffen. Polisens internutredning räcker givetvis inte i ett fall som detta. De ansvariga i polisledningen och de poliser som riktade vapen mot barn bör åtalas för ev. tjänstefel. Ge full upprättelse och skadestånd till de felaktigt frihetsberövade. Låt Justitiekanslern, JK och Diskrimineringsombudsmannen, DO, granska det inträffade.

(Representanter för Charta 2008 har träffat tre av de gripna, men eftersom de har släktingar i ett land utan rättssäkerhet, kan deras namn inte offentliggöras p.g.a. risken för repressalier.)