DN.se

Al-Barakaat får rätt mot EU

Publicerat 2008-09-03 10:55

EU:s domstol i Luxembourg hävde idag en dom från 2005 mot det somaliska informella banknätverket al-Barakaat, tidigare verksamt i Spånga. Domen innebar att medlemmar i al-Barakaat hamnade på en lista med misstänkta terrorister och fick sina tillgångar frysta. .

Domstolen är kritisk mot att al-Barakaats medlemmar inte har fått någon möjlighet att bemöta anklagelserna som riktats mot dem. Dessutom kritiseras det faktum att personerna inte fått veta varför de finns med på listan. Domstolen ogiltigförklarar även den förordning som gjorde att al-Barakaats tillgångar kunde frysas. Ett öde som drabbade tre svenskar med somaliskt ursprung med anknytning till banknätverket, och som därför blev utpekade som terrorister av FN, EU och Sverige. De har dock fått sina namn strukna från listan senare. Domen ger en av de tre, Abdirisak Aden, viss upprättelse.

- Det är mycket glädjande att den här domen har kommit. Vi har gång på gång sagt att vi har utsatts för ett rättsövergrepp, och domen bekräftar detta. Men gladast av alla ska EU:s medborgare vara. Detta visar att vi fortfarande lever i en rättsstat, säger Abdirisak Aden till TT.

Advokaten Thomas Olsson har varit de tre svensksomalierna ombud. Han hade räknat med att utfallet i domstolen skulle bli det motsatta.

- Det här är oerhört glädjande. De här listorna tillkommer inte på ett rättssäkert sätt. Det här är en markering som visar att man måste vara försiktig med dem, säger han till DN.

EG-domstolens beslut är bindande för alla medlemsstater. Det innebär att alla EU-medborgare nu har rätt till en rättslig prövning och ett juridiskt ombud innan deras tillgångar riskerar att frysas, menar Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet.

- Många beslutsfattare tar för givet att man kan gå över alla gränser i kampen mot terrorism. Därför tycker jag att den här domen är oerhört bra. Grunden i en demokrati är mänskliga rättigheter och de får inte åsidosättas så här lättvindigt, säger Mahmoudi.

Även Lise Bergh, generalsekreterare för Amnestys svenska sektion, gläds åt domen.
- Man kan nu ställa de krav man har rätt att ställa om man är åtalad för terroristbrott. Det här är ett mycket viktigt domstlut för rättssäkerheten inom EU.