Många turer kring somaliasvenskarna

SVT Nyheter fördjupning
Publicerad 21 september 2005 - 09:50
Uppdaterad 20 juni 2006 - 10:33

Den 8 november 2001 fördes tre svenskar med somaliskt ursprung upp på den terrorlista som USA upprättade efter 11 september-dåden. Listan godkändes även av FN:s sanktionskommitté och EU-kommissionen.

Männen var engagerade i det informella somaliska banknätverket al-Barakaat, som anklagades för att finansiera terrorism. Några bevis för terroranknytningen lades dock aldrig fram av USA, och inga rättegångar har hållits.

De tre männen fick alla sina privata tillgångar frysta. De kunde inte få rättshjälp eller bidrag från samhället för att klara sitt uppehälle. Männen belades också med reseförbud.

En solidaritetskommitté bildades för att hjälpa männen och deras familjer, och efter utredning stod det klart att det inte var olagligt att skänka pengar till kommittén.

Ny prövning
Utredningar som gjordes av svenska Säpo och amerikanska FBI visade att al-Barakaat inte kunde kopplas till terrororganisationen al-Qaida. Trots detta stod nätverket kvar på sanktionslistan.

I augusti 2002 ströks två av männen från sanktionslistan sedan de skrivit under en försäkran om att de tar avstånd från al-Barakaat och andra liknande organisationer.

Den tredje mannen, Ahmed Yusuf vars fall nu prövats av EG-domstolen, ville först inte gå med på villkoren. Han skrev senare på försäkran, men togs ändå inte bort från listan.

Enligt svenska UD ska amerikanska myndigheter i höst värdera ny information från UD för att avgöra om även Yusuf ska strykas. Ett eventuellt sådant beslut tas av FN.

Källa: SVT, TT, DN