Vad är en fri press ?

En fri press och fria media är media som inte låter sig styras av intressena hos landets regering.

Regeringen har sagt att ingen kritik kommer att riktas mot Obama – eller USA – under besöket.

Själva hans besök i Sverige ses ju av en del som ett straff för att Ryssland inte lämnar ut Snowden, som avslöjat NSAs massavlyssning av oss, EU och FN.

Det vore på sin plats om även SVT och Nyheterna på TV 4 tog tillfället i akt att göra kritiska inslag om t ex massavlyssningarna under Obamas besök.

Tänk på att Obama och hans stab säkert tittar på svenska TV-nyheter under besöket.

Vi kunde vara stolta om Nyheterna då kunde visa att Sverige har fria medier, som inte gör som regeringen vill.

Med vänlig hälsning
Gösta Hultén
Talesperson Charta 2008