”Hur många speciallagar mot terrorism tål rättssäkerheten?”

Terrorattacken i New York den 11 september 2001 öppnade för ett slags rättsligt undantagstillstånd, nya ramlagar och listor över misstänkta terrorister. Utvisningen till tortyr i Egypten av två flyktingar i december 2001 och inrättandet av Guantanamolägret var ett resultat av detta.

Den hårt kritiserade nya terroristlagen som kom i samband med USAs krig mot Irak 2003, har lett till många razzior och åtal, men bara två har fällts, för att de ska ha skickat pengar till en motståndsgrupp i krigets Irak. Vi hade lagar mot terroristbrott även före 2003, men med den nya lagen blev beviskraven lägre.

Inför nya massövervakningssystem som datalagringsdirektiv och FRA-lagen var kritiken bred och massiv från både höger och vänster.

Men IS brutala krig i Syrien och Irak har tystat kritiken och väckt krav på nya lagar. FN uppmanande i september alla länder att hindra rekrytering till IS. Sverige har lovat snabbutreda nya lagar för detta syfte.

Förslag har väckts om att de som vill resa till IS ska lagföras redan innan de rest, få indraget pass eller förlora sitt medborgarskap. Även deltagande i den väpnade konflikten föreslås bli olaglig, även om konkreta krigsbrott – som redan nu är straffbara i Sverige – inte kan bevisas.

FN-beslutet stöddes även av länder som Ryssland och Kina, som har sina egna utpekade terrorister inom sin muslimska befolkning.

Men lagar i en rättsstat måste vara lika för alla. Ska också deltagande i den väpnade konflikten i Ukraina och i andra krig vara brottsligt för svenska medborgare?

Den redan massiva massövervakning som Edward Snowden avslöjade 2013 vill EU med Sveriges aktiva stöd nu utvidga till ett heltäckande register över alla flygpassagerare, med person – och kontouppgifter och t.o.m. matvanor som indirekt kan bli ett register över t.ex. muslimer och judar.

Hotet om terrorattacker får idag givetvis inte underskattas. Men är verkligen nya lagar alltid lösningen eller kan nya speciallagar, förutom att hota rättssäkerheten, rent av bli kontraproduktiva?

Om dessa stora och högaktuella frågor arrangerar Charta 2008 i samarbete med ABF Stockholm ett

                                                        Seminarium

                      Lördagen den 28 mars kl 14 på ABF-huset Sveavägen 41, Sthlm

                                           Anders Ygeman, inrikesminister

                                        Anne Ramberg, advokatsamfundet

                                         Robert Hårdh, Civil Rights Defenders

                                       Moderator: Gösta Hultén, Charta 2008