FN-organ kräver att Djiboutisvenskar friges

Arbetsgruppen mot godtyckliga frihetsberövanden under FNs kommitté för mänskliga rättigheter riktar kritik mot både USA, Djibouti och Sverige för gripande av två svenska medborgare 2012 och kräver att de omedelbart friges.

FNs kommitté för mänskliga rättigheter är det organ som övervakar att medlemsländerna inte kränker de konventioner som antagits, bl a för skydd av mänskliga rättigheter. Dess arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövanden består av fem oberoende experter från olika länder. Ordförande är Mads Andenæs, professor i juridik vid Oslo universitet.

I ett utslag tidigare i år riktar detta FN-organ kritik mot både USAs och Djiboutis regeringar. Gripandet av två svenska medborgare i Djibouti 2012 var olagligt och stred mot FNs konventioner. Man kräver också att de båda svenskarna omedelbart friges.

Bakgrunden är att två svenska medborgare med somalisk bakgrund våren 2012 försökt lämna islamistisk al Shabaab i Somalia. Efter att ha hållits fängslade av gruppen i tre månader tog de sig med båt till grannlandet Djibouti i juli 2012. Där greps de av amerikansk säkerhetspersonal. De hölls frihetsberövade i över 2 månader utan rätt till sk habeas corpus d v s få veta vad man anklagas för eller träffa advokat och utsatts för tortyrliknande behandling.

När de den 21 december 2012 ställdes inför en federal domstol i New York anklagades de för att ha tillhört en av USA terroriststämplade organisationen.

Vid ett besök av amerikanska agenter i september 2012 hade de två fått beskedet att man då bara väntade på klartecken från den svenska regeringen för att kunna föra dem till USA.

Den svenska regeringens hantering av ärendet har väckt frågor som fortfarande är obesvarade. I en intervju med Sveriges Radio sa t ex utrikesminister Carl Bildt att han inte kände till dagen för utlämnandet. Hans svar ger dock intryck att regeringen kände till ATT de två skulle utlämnas. Frågan är alltså om Sverige och UD faktiskt gett sitt samtycke.

FN-arbetsgruppen riktar kritik även mot Sverige för att inte ha skyddat sina medborgares rättigheter utifrån FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Tunga jurister och ledande tidningar riktade 2013 på ledarplats också kritik mot utlämnandet.

Nu har de två suttit häktade i New York i ett och ett halvt år. Rättegång väntas först våren 2015.

Sverige har tidigare klandrats av FNs tortyrkommitté för utlämnandet av två egyptier i december 2001. Av Glenn Greenwalds nya bok ”Storebror ser dig” framgår att Sverige har en särställning inom EU som den mest lydiga hjälparen för den massiva massövervakning som sägs vara nödvändig för att hindra terrorism.

Nu är det avlyssningsmaterial som Säpo inhämtat och överlämnat till USA avgörande bevismaterial när de två hotas av livstids fängelse i ett land som folkrättsligt inte har med saken att göra. I Säpos färska årsbok sägs bl a att man arbetar för att skydda mänskliga rättigheter och Sveriges suveränitet.

Säpos insats i fallet med Djiboutisvenskarna talar ett helt annat språk. Den har bestått i att biträda USAs regering när de kränker två svenska medborgares mänskliga rättigheter och att säkra det amerikanska terroristjaktsmonopolets globala suveränitet.

För inte har det väl någon betydelse vilken hudfärg eller etnisk bakgrund dessa medborgare har? Eftersom det ändå handlar om svenska medborgare bör regeringen och de svenska partier som vill värna allas rättssäkerhet instämma i FN-organets krav på att de två omedelbart friges.

Gösta Hultén