”Svårt få en rättvis jury vid terroristanklagelser i New York”

– Skuggan från 11 september 2001 ligger fortfarande över stämningen i New York. Så när någon där anklagas för terroristbrott är det mycket svårt att få fram en rättvis jury.
Det sa David Stern, advokat för Mohammed Yusuf, en av de två svenskar med somalisk bakgrund som nu suttit häktade i New York i över två år, när han i slutet av november besökte Stockholm.

Det var i november 2012 som de två svenskarna fördes från Djibouti till New York, av allt att döma efter att den svenska regeringen godkänt överförandet.

Fallet med de två svenska medborgarna är enlig David Stern unikt:
– Så vitt jag vet är det första gången som europiska medborgare förts till USA för att dömas för att ha tillhört al Shabaab i Somalia, sa David Stern.

Förutom de två svenska medborgarna överfördes samtidigt också en brittisk medborgare, men först efter att han berövats sitt brittiska medborgarskap.

Som försvarare av Mohammed ifrågasätter David Stern åtalet på två avgörande punkter:
– Mohammed visste inte att han begick ett brott i USA när han i december 2008 kom till Somalia.
– Det andra är att det inte finns någon koppling till USA i det brott han anklagas för. (Att ha gett materiellt stöd till en av USA terroriststämplad organisation)

Den ursprungliga anklagelsen att de två var på väg för att strida i Yemen har numera strukits. Själva säger de att de flytt från al Shabaab och nu ville komma tillbaka till Sverige.

Varför just dessa två tagits till USA är enligt David Stern en gåta: Han är kritisk mot att SÄPO inte gett honom tillgång till det stora avlyssningsmaterial man har försett den amerikanske åklagaren med. Det var utifrån detta material som den svenska åklagaren beslöt att lägga ner förundersökningen mot dem i Sverige. Därigenom blev det lättare för den dåvarande regeringen att låta de två tas till USA.
– Svensk säkerhetspolis har avlyssnat dem i flera år. Det vore intressant för mig att också få tillgång till detta material.
– Jag tror inte att USA kan åtala alla de tusen som stridit för al Shabaab i Somalia i rättegångar i USA.

Rättegången mot de två svenskarna är planerad till den 2 februari 2015. Men frågan är om det blir en rättegång med jury då. 97 % av alla som döms i en terroristrättegång med jury i USA döms som skyldiga. Därför väljer nästan alla att “erkänna” för att det leder till ett kortare straff.
– Mitt råd till de två svenskarna är därför att också erkänna, även om de anser sig oskyldiga. Då hålls ingen rättegång med jury. De kan då i bästa fall vara ute ur fängelset efter 6,5 år, sa David Stern. Annars riskerar de upp till livstids fängelse.

Gösta Hultén