Efter Obamabesöket

Obamabesöket var inget vi i Charta 2008 önskade oss eller hade så stora förhoppningar på.

Vårt väldigt lyckade möte i lördags pekade på de frågor vi vill ställa i fokus: Guantanamo, drönarna och massavlyssningen.

Nu kan också alla som inte kunde komma se mötet på Youtube.

Alla dessa frågor har faktiskt också aktualiserats just p g a besöket.

TTs första fråga på presskonferensen med Obama och Reinfeldt som gällde massavlyssningen var tuff och obekväm och Obama svarade mångordigt och försiktigt.
Reinfeldt gjorde en slät figur; så fascinerad att få stå vid sidan av Big Brother att han bara nickade instämmande nästan hela tiden.

SVT och TV4s skämde bilden av en fri och kritisk journalistik genom att släpa fram för många olika s k ”terroristexperter” och devota USA-beundrare som kallades ”forskare” i stället för experter på mänskliga rättigheter, folkrätt och rättssäkerhet.

Jag tycker att ”våra” frågor har kommit upp i offentligheten som aldrig förr. Även den stora demonstrationen från Medborgarplatsen ( betydligt större än de under 2000 som polisen påstod) hade många plakat med ”våra” frågor. Det finns nu t o m hopp om att de här frågorna ska leva kvar i valrörelserna nästa år, med vår hjälp.

Därför till alla medlemmar i Charta 2008 och alla som sympatiserar med oss, som vill värna mänskliga rättigheter i handling, inte bara i vackra fraser:

Skriv fler debattartiklar och insändare. Hör av er till Ring P1 och andra program. Ordna möten om våra frågor. Och värva fler till Charta 2008. Obamabesöket visade att vår lilla organisation tar upp de stora frågorna och kan bidra till en viktig debatt.

Gösta Hultén
Talesperson Charta 2008

Vad är en fri press ?

En fri press och fria media är media som inte låter sig styras av intressena hos landets regering.

Regeringen har sagt att ingen kritik kommer att riktas mot Obama – eller USA – under besöket.

Själva hans besök i Sverige ses ju av en del som ett straff för att Ryssland inte lämnar ut Snowden, som avslöjat NSAs massavlyssning av oss, EU och FN.

Det vore på sin plats om även SVT och Nyheterna på TV 4 tog tillfället i akt att göra kritiska inslag om t ex massavlyssningarna under Obamas besök.

Tänk på att Obama och hans stab säkert tittar på svenska TV-nyheter under besöket.

Vi kunde vara stolta om Nyheterna då kunde visa att Sverige har fria medier, som inte gör som regeringen vill.

Med vänlig hälsning
Gösta Hultén
Talesperson Charta 2008