Fem frågor om en utlämning till USA, som media kanske borde ställa till regeringen

Lyssnade just på Radio Swedens reportage om de två svensksomalierna och att UD:s Anders Jörle fortfarande vägrar kommentera den rimliga frågan om Sverige gått med på utlämningen.

Utlämningen från Djibouti till USA av två svenska medborgare med somaliska rötter har faktiskt väckt fler och mer kritiska kommentarer på nyhetsplats i ledande amerikanska media som Washington Post och New York Times och t ex brittiska Independant än i svenska statliga stormedia som SVT och SR.

SVT har väl hittills i stort sett bara okritiskt återgett FBI:s lista med anklagelser om de tvås terrorism. SR:s ”Studio Ett” hade visserligen bjudit in de anhörigas advokat Thomas Olsson, men grillade honom mest kring hur terroristiskt al-Shabaab kunde tänkas vara. UD:s talesperson fick INGA kritiska frågor, varken om varför de alls skickats till USA eller varför UD fram till den 7 december försökte hålla saken hemlig. Nu väntar vi bara på någon av SR:s vanliga terroristexperter att vrida fallet rätt!

Washington Post skrev däremot igår att överlämningen är en påminnelse om att Obama-administrationen fortfarande använder den kritiserade form av renditions som drabbade de två egyptiska flyktingarna i Sverige i december 2001. Tidningen konstaterar att Sverige tvår sina händer och förklarar dels att deras öde är en sak ”mellan USA och Djibouti” och att Sverige inte har några synpunkter på vad som förefaller vara ett nytt exempel på olagligt bortförande, ”illegal rendering”, av svenska medborgare.

Följande citat från brittiska The Independent den 2/1 2013, gör fallet än märkligare: ”Authorities in Sweden and Britain had monitored the … men for years as they traveled back and forth to Somalia, but neither country assembled enough evidence to press criminal charges.” När denna övervakning (från SÄPO:s sida) startade sägs inte.

Säpo har alltså övervakat de två i många år, utan att få fram något brottsligt. I det läget väljer Sverige att låta USA, med tio års erfarenhet från Guantanamo och med mer ”flexibla” anti-terrorlagar, ta över.

Frågorna som media och oppositionspolitiker borde ställa till UD och regeringen, ända tills de svarar, är:

1. På vilken laglig grund har de två förts till USA?
2. Har UD gått med på att amerikansk polis förhörde de två utan advokat i Djibouti?
3. Har UD/regeringen gått med på överlämnandet? En av de gripna ska ha sagt att en FBI-agent i september sa att USA bara väntade på det.
4. Varför hölls överlämnandet hemligt för både advokat och anhöriga från 17 november till 7 december?
5. Om det stämmer som de anhöriga samstämmigt hävdar, att de två länge försökt att lämna al- Shabaab, hållits fängslade av al-Shabaab och flytt från Somalia som avhoppare – är det då rätt sätt att se till att de överlämnas i hemlighet till USA och hotas av livstids fängelse där?

När egyptierna Ahmed Agiza och Mohammed Alzery i hemlighet överlämnades av Säpo till CIA för vidarebefordran till Mubaraks tortyrfängelser, tog det tre år av grävande journalistik innan saken avslöjades av TV4. Nu hölls saken hemlig kortare tid. Det finns mycket att ta tag i, men grävintresset tycks minimalt. Risken är att det här fallet blir pinsamt för Sverige, mot bakgrund av fallet Assange, där Sverige som bekant inte kunnat lova att inte lämna ut honom till USA.

Gösta Hultén 3/1 2013