mars 2019

Anmälan till FN
angående svenska övergrepp på mänskliga rättigheter

FN-anmälan av organisationen Accoun tillsammans med Charta 2008

"THE RULE OF LAW MUST BE REESTABLISHED
  INCLUDING EQUALITY BEFORE THE LAW 
"


Tidigare anmälan till UNHRC (2015). Läs...

till Accoun